Montáž hliníkových
oplotení, brán a bránok:

Naše hliníkové výrobky sú vyrábané s presnosťou na milimeter a preto ich montáž je ľahko zvládnuteľná, takže montáž zvládne aj priemerne zručný kutil. V prípade samozamerania (zákazník si zameranie zrealizoval sám), neposkytujeme montáž a osadenie brán, bránok a plotových dielcov našimi pracovníkmi.

K montáži hliníkových plotových dielcov, brán a bránok dodávame kompletné uchytenie, takzvané skoby a šróby, ktoré sa šróbujú do stĺpového múrika o ktorý bude plotový dielec uchytený. V prípade hliníkových brán a bránok dodávame nastaviteľné závesy za pomocou ktorých môžeme podľa potreby nastaviť požadovaný doraz a tým dosiahnuť presné osadenie jednotlivých krídiel brán.

Cena zamerania, dovozu a montáže sa dojednáva individuálne s každým zákazníkom, kde záleží od veľkosti objednávky a vzdialenosti dodania a montáže tovaru.

Montáž samonosných posuvných brán:

K príprave montáže samonosnej posuvnej brány, dodáme podrobný nákres (výkres), uchytenia a zabetónovania montážnych kotiev a pomocného stĺpa, ktoré si musí zákazník pripraviť (zabetónovať) sám, ešte pred samotnou montážou samonosnej posuvnej brány.

Dodacia doba hliníkových výrobkov:

hliníkové výrobky (základný náter + vrchná čierna)

5 až 6 týždňov.